Arex Šentjernej

Lokacija: Šentjernej
Leto gradnje: 2014/15
Tip objekta: Proizvodni-skladiščni objekt, poslovni objekt, nadstrešek

V septembru 2014 smo pričeli z gradnjo štirih objektov v podjetju Arex Šentjernej.  Na projektu izvajamo od zemeljskih del pa vse do zaključnih obrtniških del.

Objekti so:

  1. Skladišče smodnika, kateri je s treh strani zasut z zemljo do vrha strehe. Streha je izvedena iz TRIMO plošč, ves preostali del je armirano betonski;
  2. Skladišče streliva je prav tako s treh strani obsut z zemljo, konstrukcija pa je v celoti armirano betonska;
  3. Nadstrešnica, katera ima namen za skladiščenje palet in prostor za smeti. S treh strani jo obdajajo armirano betonske stene, strešna jeklena konstrukcija pa je pokrita s strešnimi TRIMO SNV ploščami.
  4. Prizidek skladiščno proizvodnji objekt je zgrajen iz montažne betonske konstrukcije, kateri je pokrit s PVC membrano. Poleg skladiščnega in proizvodnega dela v objektu so se izvedli tudi sanitarni prostori s pisarno.

Urni Ljubljana

Lokacija: Ljubljana
Leto gradnje: 2014/15
Tip objekta: Poslovni objekt

V mesecu novembru 2014 smo na objektu URNI pričeli s sanacijo ravne strehe, demontažo stare nadstrešnice in jo zamenjali z novo. Na objektu potekajo tudi gradbena dela. Na objektu izvajamo tudi klasično fasado s toplotno izolacijo EPS, katera je zaščitena z lepilom in zaključnim slojem. Strukturo in barvo zaključnega sloja pa bomo naredili po želji kupca.

Kovit Trbovlje

Lokacija: Trbovlje
Leto gradnje: 2014/15
Tip objekta: Poslovno-proizvodni objekt

V mesecu novembru 2014 smo pričeli z deli na objektu KOVIT. Izvajamo ravno streho SIKAPLAN 15 G lepljeno na ploščo TRIMOTERM FTV 200 in fasado s paneli TRIMOTERM FTV 200.