Energetske sanacije

Ena od dejavnosti podjetja ALVA d. o. o. so tudi energetske obnove oziroma sanacije starih objektov.

Večina starih objektov se sooča z velikimi stroški ogrevanja, vzrok za to je pa za današnje standarde neustrezna sestava strešnega oziroma fasadnega sistema. Na takšnih objektih pride zaradi slabe izolativnosti do velikih toplotnih izgub, kar posledično vpliva na sam strošek ogrevanja. Zato v današnjem času priporočamo energetsko sanacijo strešnih sistemov. Pri tem najprej odstranimo staro kritino in jo ustrezno deponiramo na za to določenih mestih, nato pa sledi montaža novega sistema strešne kritine, ki ima bistveno bolšjo izolativnost in tesnost.

Glavne prednosti energetskih sanacij so:

  • izločitev toplotnih mostov na mestu betonskih nosilcev, ki so imeli zelo veliko površino in nikakršne toplotne izolacije,
  • zamenjava obstoječih zasteklitev z novimi, ki imajo bistveno manjše toplotne izgube (manjšo U-vrednost [W/m2K]) ter
  • izločitev vseh netesnosti iz strešne sestave, kjer je topel zrak neposredno uhajal (predvsem na mestih zasteklitev med plastiko in betonom).
Energetske-sanacije_3

Izračun energijskega prihranka sanirane strehe

Primerjavo energijskega prihranka sanirane strehe bomo nazorno prikazali s pomočjo spodnjega izračuna. Najprej si oglejmo vse potrebne faktorje za izračun:

  • U-faktor obstoječe sestave strehe – 0,52 W/m2K
  • U-faktor nove sestave strehe – 0,38 W/m2K
  • U-faktor obstoječe enoslojne zasteklitve – 5,0 W/m2K
  • U-faktor novih kupol, ki zamenjujejo obstoječo zasteklitev – 2,7 W/m2K
  • temperaturni primanjkljaj – 3.500K/dan

Za končni izračun potrebujemo tudi površino stare in nove strehe. Površina stare strehe je znašala 4.247 m2, površina starih zasteklitev pa 353 m2. Površina nove strehe je znašala 4.328 m2, površina novih kupol pa 272 m2.

Preračun energijskega prihranka na račun izboljšav v enem letu:

  • staro: 3.500 * 24 * (4.247 * 0,52 + 353 * 5,0) = 333.768 kWh
  • novo: 3.500 * 24 * (4.328 * 0,38 + 272 * 2,7) = 199.839 kWh

Preko strešne sestave bo tako po sanaciji za 40% zmanjšana toplotna izguba, ne da bi upoštevali izboljšavo tesnosti strehe. Ob predpostavki cene 0,12€/kWh to v enoletnem obdobju prestavlja nad 12.000€ prihranka za ogrevanje, če se ogreva na temperaturo med 18 in 20 stopinj Celzija.