Strešni sistemi

Montaža strešnih sistemov predstavljata glavno dejavnost podjetja. Ukvarjamo se z izvedbo sistemov ravnih streh (naklon večji od 2°) ter streh z naklonom (več kot 6°), pri katerih uporabljamo pločevinasto kritino.

Poznamo več različnih sistemov ravnih streh, sama sestava pa je odvisna od več dejavnikov, kot so npr. vrsta podkonstrukcije (betonska ali jeklena), vrsta toplotne izolacije (kamena volna, XPS, EPS) idr.

Med strehe z naklonom uvrščamo sendvič panele različnih debelin toplotne izolacije in prezračevane strehe, tj. sestavljene strehe, pri katerih sloje sestavimo v celoto ob montaži na objekt. V okviru montaže strešnega sistema poskrbimo tudi za:

  • montažo sistema za odvod meteornih vod,
  • montažo svetlobnih kupol in trakov,
  • montažo varovalnih sidrišč za vzdrževanje na strehi,
  • montažo strelovodne inštalacije.
kuznik_002

Da montaža na objektu poteka nemoteno, poskrbimo za organizacijo transporta, gradbene mehanizacije in pripravimo ekipo za izvedbo posameznih del.

Dobra organiziranost nam pomaga, da je montaža opravljena hitro in kvalitetno, kar dokazujejo številni referenčni objekti po celi Sloveniji.