Fasadni sistemi

V podjetju ALVA d. o. o. se ukvarjamo tudi z izvedbo panelnih fasadnih sistemov (TRIMO, BRUCHA paneli …) in prezračevanih fasadnih sistemov (ESAL, DOMICO fasadni sistemi …).

V okviru montaže poskrbimo tudi za:

  • montažo pripadajoče podkonstrukcije,
  • montažo oken in vrat,
  • montažo reklamnih panojev.

Da montaža na objektu poteka nemoteno, poskrbimo za organizacijo transporta, gradbene mehanizacije in pripravimo ekipo za izvedbo posameznih del. Dobra organiziranost nam pomaga, da je montaža opravljena hitro in kvalitetno, kar dokazujejo številni referenčni objekti po celi Sloveniji. Različne tipe fasadnih sistemov, ki jih v podjetju ALVA d. o. o. najpogosteje izvajamo, si lahko ogledate na spodnjih slikah.

FASADNI-SISTEMI_3

Z napredno arhitekturno zasnovo, usklajenim načrtovanjem in usklajevanjem vseh udeležencev ter odlično organizacijo gradnje stavb zagotavljamo doseganje standardov trajnostne graditve.

Ne le zato, ker želite biti informirani ter prepričani v pravilnost svojih odločitev, temveč tudi zato, ker rešitev težav, ki nastopijo pri zbiranju investicijske dokumentacije, iskanju izvajalcev, izbiranju gradbenih materialov ter skrb, da bo gradnja končana v roku in brez podražitve, prevzamemo mi.

Sistem pločevinastih fasadnih panelov

Najpogosteje izvajan sistem predstavljajo pločevinasti sendvič paneli. Ti se pritrjujejo neposredno na podkonstrukcijo, ki je lahko betonska ali jeklena. Poznamo dve različni izvedbi montaže, in sicer horizontalno in vertikalno. Vsaka izmed omenjenih izvedb ima svoje prednosti, primernost določene izvedbe pa je v največji meri odvisna od podkonstrukcije. Primere obeh sistemov si lahko ogledate na spodnjih slikah in povezavah.

Sistem prezračevalne fasade

Poznamo celo vrsto sistemov prezračevanih fasad, ki se med seboj razlikujejo v načinu pritrjevanja, vrsti podkonstrukcije in vrsti fasadne obloge. Bistvo prezračevanih fasad je v tem, da je med izolacijo in končno fasadno oblogo prezračevani kanal, po katerem se zrak lahko izmenjuje. Notranji sloj fasadnega sistema, ki ga predstavlja toplotna izolacija, zagotavlja toplotno in zvočno izolativnost, zunanja obloga pa varuje notranji sestav pred vsemi zunanjimi dejavniki (dež, veter, sneg …) in daje zgradbi oziroma objektu drugačen in prestižen izgled. Opisani sistem si lahko ogledate na spodnjih slikah in povezavah.

Horizontalna izvedba pločevinaste fasade

HORIZONTALNA IZVEDBA PLOČEVINASTE FASADE

ESAL prezračevalni fasadni sistem – cementno vlaknene plošče

ESAL PREZRAČEVANI FASADNI SISTEM – CEMENTNO VLAKNENE PLOŠČE

Vertikalna izvedba pločevinaste fasade

VERTIKALNA IZVEDBA PLOČEVINASTE FASADE

DOMICO prezračevalni fasadni sistem – pločevinasta zunanja fasadna obloga

DOMICO PREZRAČEVANI FASADNI SISTEM – PLOČEVINASTA ZUNANJA FASADNA OBLOGA