Gradnja stanovanjskih hiš

V sodelovanju s kooperanti vam lahko nudimo celotno izvedbo na ključ vse od pridobitve potrebne dokumentacije do izvedbe vseh gradbenih faz.

V sodelovanju s kooperanti vam lahko nudimo celotno izvedbo na ključ vse od pridobitve potrebne dokumentacije do izvedbe vseh gradbenih faz (geodetska zakoličba ter izkopa terena, postavitev temelja ali temeljne plošče, zidanje posameznih etaž z postavitvijo/betoniranjem nosillnih plošč, postavitev ostrešja z kritino -postavitev stavbnega pohištva in izdelava fasade -ureditev okolice). Dobro se zavedamo odgovornosti pri gradnji vaše stanovanjske hiše, ki za mnoge pomeni vseživljenski projekt, zato bomo vam in vaši investiciji posvetili največjo možno pozornost, da je na koncu zadovoljstvo prisotno na obeh straneh.

Vaši investiciji posvetili največjo možno pozornost, da je na koncu zadovoljstvo prisotno na obeh straneh.

DSC_0001