2. mesto na lestvici najuspešnejših podjetij

V reviji Gradbeništvo (4/2022; letnik IV, št. 81, september 2022), je objavljena Lestvica TOP 50 največjih in najboljših slovenskih podjetij v gradbeni panogi v letu 2021.

Podjetje ALVA d.o.o. je na lestvici najuspešnejši podjetij zasedlo zavidljivo 2. mesto.

Pri razvrščanju najboljših so bili upoštevani naslednji kazalniki:

  • medletna rast prihodkov od prodaje in EBITDA v letih 2020 in 2019 (rasti v zadnjem letu je bila dana 70-odstotna utež)
  • dobičkonosnost sredstev in kapitala
  • dobiček iz poslovanja glede na prihodke (marža EBIT)
  • dodana vrednost na zaposlenega
  • uvrstitev po velikosti

Najboljša podjetja so zasedla končno mesto glede na tehtano sredino vseh uvrstitev.