Klas Metal, Brnik

Lokacija: Brnik

Tip objekta: proizvodno-poslovni objekt

Objekt sestavljata dva dela, in sicer:

  • proizvodno-skladiščni del v dveh etažah s skupno površino 8600 m2 ter
  • poslovni prostori s skupno površino 900 m2.

Foto: Staš Zidar Iskra