TEM Čatež

Lokacija: Čatež, Velika Loka

Tip objekta: poslovno-skladiščni objekt

Objekt sestavlja več delov, in sicer:

  • klet – parkirišče v površini 3.100 m2
  • skladišče (pritličje) s površino 2.000 m2
  • pisarne in pomožni prostori (pritličje in nadstropje) s površino 700 m2
  • tehnični prostori s površino  300 m2
  • zunanja ploščad s parkiriščem v velikosti 1.300 m2
  • streha s površino  2.300 m2

Foto: Staš Zidar Grča