Proizvodno-poslovni objekt Preis Sevnica d.o.o.

V začetku marca 2021 smo za podjetje Preis Sevnica d.o.o. pričeli z izgradnjo proizvodno-poslovnega objekta.

V prvi fazi dela smo pričeli s sanacijo strehe, v nadaljevanju pa bomo izvedli dograditev poslovnih prostorov.

Predvidoma bomo z vsemi načrtovanimi deli zaključili konec avgusta 2021.

Nad proizvodnjo halo demontiramo dotrajano strešno kritino in stropne obloge, kar bomo nadomestili z novim strešnim sistemom in pripadajočimi svetlobnimi elementi – ravna streha v površini 1640 m2.

Znotraj obstoječega proizvodnega objekta bomo zgradili montažni poslovni objekt, ki bo obsegal 250 m2 površine.

Hkrati s sanacijo gradimo tudi nov poslovni objekt, s pomočjo katerega bodo v podjetju Preis Sevnica d.o.o. prišli do novih poslovnih prostorov v skupni površini 150 m2.