Arex Šentjernej

Lokacija: Šentjernej
Leto gradnje: 2014/15
Tip objekta: Proizvodni-skladiščni objekt, poslovni objekt, nadstrešek

V septembru 2014 smo pričeli z gradnjo štirih objektov v podjetju Arex Šentjernej.  Na projektu izvajamo od zemeljskih del pa vse do zaključnih obrtniških del.

Objekti so:

  1. Skladišče smodnika, kateri je s treh strani zasut z zemljo do vrha strehe. Streha je izvedena iz TRIMO plošč, ves preostali del je armirano betonski;
  2. Skladišče streliva je prav tako s treh strani obsut z zemljo, konstrukcija pa je v celoti armirano betonska;
  3. Nadstrešnica, katera ima namen za skladiščenje palet in prostor za smeti. S treh strani jo obdajajo armirano betonske stene, strešna jeklena konstrukcija pa je pokrita s strešnimi TRIMO SNV ploščami.
  4. Prizidek skladiščno proizvodnji objekt je zgrajen iz montažne betonske konstrukcije, kateri je pokrit s PVC membrano. Poleg skladiščnega in proizvodnega dela v objektu so se izvedli tudi sanitarni prostori s pisarno.